Wisam Elfadl

Annin salonki -podcast 
Pyhä. Mitä vuositeema tarkoittaa todella?
 
Wisam Elfadl on kulttuurituottaja ja queer aktivisti sekä yksi Wasla- kollektiivin jäsenistä. 
 
Wasla-kollektiivi on kahden muslimitaustaisen henkilön, Wisam Elfadlin ja Mire Mrouén, perustama intersektionaalinen yhteistyömuoto, joka toimii myös nimellä Wasla وصلة (suom. yhdistäjä ja/tai mahdollistaja). Kollektiivin arvot ja toiminta pohjaavat vahvasti antirasismin, intersektionaalisen feminismin ja turvallisemman tilan periaatteisiin. Wasla on osa Burāq-nimistä yhdistystä, jonka tavoitteena on tukea Suomessa asuvien muslimien ja muslimitaustaisten LHBTIQ-henkilöiden hyvinvointia sekä parantaa heidän asemaansa ja näkyvyyttänsä Suomen muslimiyhteisöjen sisällä. Wasla-kollektiivi on Suomen ensimmäinen LHBTIQ-inklusiivisten islamin tulkintojen näkyvyyttä edistävä kollektiivi, jonka toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja johtamisesta vastaavat queer-, trans- ja ei-binääriset muslimit tai muslimitaustaiset queer-, trans- ja ei-binääriset henkilöt itse. 
 
Wasla- kollektiivi johtaa Koneen säätiön rahoittamaa Islamia Queeristi-hanketta, jonka päätavoitteena on lisätä islamin tulkintojen moninaisuuteen ja ennen kaikkea LHBTIQ-inklusiivisiin islamin tulkintoihin liittyvää tietoisuutta Suomessa mm. kuvataiteen, valokuvauksen ja vapaan kirjoittamisen keinoin. Tarkemmin sanottuna dekolonisoivaa queer-näkökulmaa ylläpitävä hanke haluaa haastaa vallalla olevia käsityksiä islamista monoliittisena cisheteropatriarkaatin ilmentymänä ja tuoda pitkään hiljennetyt queer-muslimiääneet islamiin liittyvän keskustelun keskiöön.